Pick Up in Denmark

In Our Shoes Walking Tour got pickup in five regional newspapers in Denmark as a result of the press release sent out!

A great result; here's the translations:

Guidet tur i “hemmelig” bydel I bydelen
The Liberties, der stadig er ukendt blandt turister og primært frekventeres af byens egne beboere, ligger nogle af Dublins bedste attraktioner og seværdigheder. På mange måder afspejler The Liberties indbyggerne i Dublin: Området er autentisk og defineret af både sin moderne, pulserende atmosfære - og sin mangfoldige og fascinerende kulturelle og politiske fortid. På en guidet vandretur med In Our Shoes Walking Tour bliver man vist rundt både i kvarterets ukendte og lidt mere kendte områder. Imens fortæller guiden bizarre, sjove og tragiske historier, der vækker mursten, graffiti, fliser og statuer til liv

Guided tour in "secret" district... In the district
The Liberties, still unknown to tourists and primarily frequented by the city's own residents, are some of Dublin's best attractions and sights. In many ways, The Liberties reflects the inhabitants of Dublin: The area is authentic and defined by both its modern, vibrant atmosphere - and its diverse and fascinating cultural and political past. On a guided hike with the In Our Shoes Walking Tour, you will be shown around both the neighborhood's unknown and slightly more familiar areas. Meanwhile, the guide tells bizarre, funny and tragic stories that bring bricks, graffiti, tiles and statues to life


Lolland-Falsters Folketidende - In Our Shoes Walking Tour201_001jpg